CSR arbete

Vi har ett ständigt pågående arbete som bland annat går ut på att vi väljer ut olika kandidater som får hjälp med olika Migrationsärenden, PRO bono.

Är du nyanländ och har ett stort problem som du inte lyckats lösa själv gällande din integrering i Sverige eller inte har råd med att anlita ett ombud och vill ingå i detta program hör då av dig.

Följande villkor gäller för att kunna ingå i vårt CSR program:

  • Kärnfamiljen som söker måste taxera under 150 000 kr.
  • Ni ska ha ett problem som är viktigt för er integration i Sverige som inte kunnat lösas efter att ni försökt själva.
  • Föräldralösa och ensamstående kvinnor har företräde. 
  • Ni ska godkännas av en jury som träffas var tredje månad.
  • Max 10 stipendium delas ut varje år. 
vagarna_vidare_stad