Familjehem

vagarna_himmel
För socialtjänst/uppdragsgivare

Dygnskostnad vid placering

Våra placeringar

Dygnstaxa vid familjehemsplacering 1450 kr

Observera vid placeringar vid väldigt kort varsel eller jourhem samt övrigt problematik tas en högre dygnstaxa ut.

För familjehem och barn

Vi strävar efter att erbjuda barn och unga en trygg och god etablering i det svenska samhället, med allt vad det innebär. Utöver detta jobbar våra konsulter med våra ungdomar och familjehem dygnet runt.

Våra två ledstjärnor:

Vi vill ge alla barn och ungdomar de främsta förutsättningarna för att integreras i Sverige på ett så snabbt och smidigt sätt som möjligt.

Vi ska se till att våra placerade barn ska ha en meningsfylld vardag, med möjlighet till aktiv fritid samt trygg miljö för studier.