Om oss


Om oss

Vägarna Vidare AB bedriver konsulentstödd rekrytering av familje- och jourhem till barn och ungdomar som omfattas enligt SOL eller LVU beslut.  Vi djupintervjuar, utbildar, handleder och stöttar familje- och jourhem i Uppsala och Stockholms län. Familjehemmet skräddarsys och rekryteras alltid utifrån uppdragsgivarens och barnets specifika behov och önskemål. 

Vi som arbetar med detta har lång erfarenhet av kontakter med socialtjänst, familjehem och dess utmaningar. Vi har dessutom gedigen och relevant utbildning avsedd för verksamhetsområdet och utbildning/erfarenhet av myndighetsutövning. 

Vi arbetar efter ett motto: ”att alltid hitta vägen vidare”.  

Vi utreder och bedömer våra familjehem utifrån Bra-fam metoden, som rekommenderas av Socialstyrelsen samt kompletterar denna med en egen utredning och ett utlåtande från ansvarig utredare.

Vision och värdegrund

Vi vill: 

  1. Att alla barn och ungdomar placerade i familje- och jourhem hos oss känner sig trygga samt delaktiga och medvetna om de beslut som rör deras vardag. 
  2. Att våra uppdragsgivare känner stort förtroende för oss och känner sig nöjda med vårt mottagande.  
  3. Att våra familjehem känner sig trygga och hörda i alla deras vardag med barnen/ungdomarna. 
  4. Alltid verka för att få parter vi samverkar med att arbeta utifrån ett barnperspektiv och verka för att FN:s barnkonvention efterlevs dagligen i alla verksamheter.
  5. Att ge barn och ungdomar möjligheten att hitta en meningsfylld vardag och fritid.
Språk vi talar
  • Svenska
  • Engelska
  • Arabiska
Våra stjärnor

Tobias Ermebring

Områdeschef

Statsvetare, ledarskap och faniljehemsexpert! Många års erfarenhet av familjehemsplacering, kontakter med jourhem och handledare åt familjer. Expert i migrationsrätt.

Misbah Abtah

Socionom

Samordnare och behandlingsassistent med KBT och ART utbildning i grunden. Mångårigt erfarenhet av kontakt med myndigheter, socialtjänst och vård sv barn. Expert på handledning av familjehem och konflikthantering.