Varför välja oss?

vagarrna_vidare_bro

Tobias Ermebring är den som ligger bakom idéen med Vägarna Vidare AB.

Idén med företaget Vägarna Vidare föddes i samband 2008 då Tobias blev nominerad till årets integrationspris i Umeå Kommun. Då började en långsiktig och ambitiös satsning mot att bilda ett företag som gynnar nyanlända i Sverige. Huvudtanken har alltid varit att etablera ett företag med tre ben inom vård och omsorgsbranschen. I ett nära samarbete med företag och kommuner ville vi agera för att bidra till en trygg och snabb integration för barn, vuxna och äldre.

  1. Vårdsektorn med tre olika målgrupper, unga, vuxna och äldre.
  2. Kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen inom integration.
  3. Ombud och sakexpertis åt både privatpersoner/företag samt bidra till att Migrationsverkets arbete förblir framgångsrikt och tydligt. 

Efter ett långt och givande samarbete med Nyföretagarcentrum, Almi och olika mentorer runt om i Sverige startade bolaget sin verksamhet under namnet Vägarna Vidare AB. 

Under 2014-2015 var företaget aktivt med uppdrag upphandlade av Arbetsförmedlingen gällande nyanlända. Resultatet blev en succé och 30 % av alla deltagare som deltog i vårt program fick anställning, vilket är en toppnotering enligt gällande statistik i hela Sverige. 2015 började etableringen inom konsulentstödd familjehemsvård, vilket kortfattat innebär att vi rekryterar familjehem åt kommuner runt om i landet. Familjehemmen får vägledning, fortbildas och stöttas för att kunna ta emot barn och unga som kommer till Sverige utan vårdnadshavare.

Tobias har erfarenhet från uppdrag som politiker, föreningsordförande samt ledarskaps/integrationsprogram i Sverige och runt om i världen, bland annat Turkiet. Utöver detta är han statsvetare samt har studerat internationell politik i Istanbul, på Yildiz Technical University. Tobias talar dessutom flytande arabiska och är idag aktiv i flera föreningar och företag i Upplandsregionen samt agerar föreläsare i ämnet inspiration och motivation för unga.

Slutligen är Tobias expert i migrationsrätt med erfarenhet från hundratals olika fall hos Migrationsverket under en tioårsperiod.

vagarna_bro